Disclaimer

Disclaimer van Siracle Creatives
Inhoudsopgave

Disclaimer van Siracle. De informatie op deze website is bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. Siracle Creatives streeft ernaar om de informatie op deze website correct en up-to-date te houden, maar kan niet garanderen dat de informatie volledig, nauwkeurig en actueel is. Siracle Creatives aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten of omissies in de informatie op deze website of voor enige actie die wordt ondernomen op basis van de informatie op deze website.

 

De website

Siracle Creatives is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale of gevolgschade, of enige andere schade, inclusief maar niet beperkt tot schade als gevolg van verlies van gebruik, gegevens of winst, die voortvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met het gebruik van deze website. Siracle Creatives is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Siracle Creatives kan niet garanderen dat de informatie op deze website foutloos, volledig en actueel is. Siracle Creatives behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website op elk moment te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Het gebruik van deze website is geheel voor eigen risico van de gebruiker. Siracle Creatives aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade of verlies dat voortvloeit uit het gebruik van deze website, of uit enige informatie of inhoud die op deze website wordt weergegeven.

 

Informatie op de website

De informatie op deze website kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Siracle Creatives behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze website op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te verwijderen.

Deze website bevat links naar andere websites die niet onder de controle van Siracle Creatives vallen. Siracle Creatives is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites, noch voor enige link die in deze websites wordt gevonden, of voor enige veranderingen of updates van deze websites.

Het gebruik van deze website en de informatie die op deze website wordt verstrekt, is onderworpen aan de wetten van Nederland. Eventuele geschillen die voortvloeien uit het gebruik van deze website of de informatie op deze website vallen onder de jurisdictie van de Nederlandse rechtbanken.

Door deze website te gebruiken, stem je in met deze disclaimer en ga je akkoord met de voorwaarden zoals beschreven op deze pagina. Als je het niet eens bent met deze voorwaarden, dien je deze website niet te gebruiken.